Finansowanie projektuFlaga i godło Polski.

Zadanie publiczne pn. „#RozejrzyjSię – wielopłaszczyznowy program wspierania społecznej empatii w rodzinie i szkole” jest realizowane dzięki dotacji otrzymanej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2023, zwanym też NOWEFIO.

Stowarzyszenie Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa na realizację projektu otrzyma kwotę 245 655,00 zł z funduszy zarządzanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Narodowy Instytut Wolności to rządowa agencja wykonawcza, która wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz działalność pożytku publicznego i wolontariat. Organizacje pozarządowe mogą realizować wartościowe projekty bazujące na aktualnych potrzebach polskiego społeczeństwa, jednocześnie korzystają z merytorycznego i finansowego wsparcia Instytutu.

Jednym z programów zarządzanych przez Instytut jest właśnie Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, który promuje działalność społeczną, aktywizację i formowanie postaw obywatelskich. W ramach niego z dofinansowania mogą skorzystać również organizacje i stowarzyszenia zajmujące się szeroko rozumianą promocją zdrowia psychicznego.

Więcej informacji o Narodowym Instytucie Wolności można znaleźć tutaj: www.niw.gov.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności
Stowarzyszenie Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa

Stowarzyszenie
Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa
ul. Posag 7 Panien 16/181
02-495 Warszawa
kontakt@psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl


© All rights reserved. Designed by Maciej Satkiewicz & Beruf

Do góry