PedagodzyZbliżenie na twarz zasmuconej osoby, która patrzy w dół i jest sama.

3. Rozglądam się: Objawy kryzysu


Kryzys psychiczny to reakcja na trudną sytuację, z którą osoba nie jest w stanie sobie poradzić. Może manifestować się różnorako. Najbardziej typowe objawy można zaobserwować na czterech płaszczyznach: emocjonalnej, somatycznej, poznawczej oraz behawioralnej.

Dowiedz się, jak rozpoznać, że uczeń doświadcza kryzysu.

Objawy emocjonalne kryzysu:

 • nasilony lęk, częste uczucie przerażenia, paniki, obawa przed utratą kontroli,
 • poczucie straty i pustki, bezradności i beznadziei, czasem również poczucie krzywdy,
 • złość, gniew – często kierowane przeciwko sobie lub innym,
 • poczucie winy, wstydu, poczucie porażki,
 • doświadczanie smutku, apatii, wahania nastrojów,
 • trudność w radzeniu sobie z przeżywanymi emocjami.

Objawy somatyczne (czyli reakcje ciała, które nie są wynikiem przebytych chorób czy urazów):

 • objawy typowe dla przeżywania stresu: pocenie się, częste oddawanie moczu, biegunki lub zaparcia, nudności, wymioty, bladość lub czerwienienie się,
 • zaburzenia rytmu pracy serca, bóle zlokalizowane w klatce piersiowej,
 • bóle głowy i brzucha oraz inne niesprecyzowane lub niezlokalizowane odczucia bólowe,
 • obniżone libido, zaburzenia miesiączkowania, zmiany w zakresie apetytu oraz rytmu snu i czuwania (bezsenność, nadmierna senność),
 • wysypka na skórze niezwiązana z chorobami alergicznymi,
 • wyczerpanie fizyczne.

Objawy poznawcze: 

 • koncentracja na wydarzeniach krytycznych, poczuciu straty, utrudniające obiektywne spostrzeganie sytuacji, natrętne myśli i wspomnienia dotyczące traumatycznych wydarzeń,
 • zniekształcenia dotyczące percepcji i interpretacji zdarzeń — tendencja do odbierania różnych sytuacji jako zagrażających dla osoby, nadmierna czujność, zmniejszenie lub utrata zdolności do realistycznej oceny (możliwa tendencja do spostrzegania wszędzie zagrożenia),
 • zaburzenia koncentracji uwagi i zapamiętywania,
 • trudności w zakresie myślenia logicznego,
 • negatywna wizja przyszłości związana z poczuciem utraty poczucia bezpieczeństwa,
 • poczucie przytłoczenia, bezradności, skutkujące upośledzeniem dotychczasowej zdolności do rozwiązywania problemów,
 • trudności w podejmowaniu decyzji.

Objawy behawioralne (dotyczące zachowania):

 • trudność w pełnieniu dotychczasowych ról życiowych (ucznia, syna, przyjaciółki), wykonywania codziennych obowiązków,
 • pogorszenie wyników w szkole i spadek zaangażowania w naukę,
 • wycofywanie się z kontaktów społecznych lub nadmierne poszukiwanie obecności innych z lęku przed samotnością i uzależnianie swojego samopoczucia od innych,
 • niespójność w zachowaniu z doświadczanymi emocjami (np. śmiech podczas pogrzebu bliskiej osoby),
 • nadmierna aktywność (ukierunkowana na redukcję przykrych emocji) lub zahamowanie (wycofanie się z dotychczasowych działań, sposobów spędzania czasu, itp.).

Kryzys nie zawsze jest widoczny! Twój niepokój powinny wzbudzić również dzieci, które zaczęły wagarować częściej niż dotąd, nie pojawiają się w szkole, ograniczyły kontakt z rówieśnikami, dystansują się od dorosłych. W efekcie objawy kryzysu mogą nie być widoczne, a nastolatek nie otrzymać na czas pomocy.


Rozejrzyj się po swojej klasie, szkole. Jeśli podejrzewasz kryzys u któregokolwiek ze swoich uczniów — nie wahaj się podjąć działania. Porozmawiaj z uczniem i jego rodzicami, Sprawdź, jak możesz pomóc i gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc w kryzysie.Logo strony

DOŁĄCZ DO NASZEGO PROGRAMU I NAUCZ SIĘ:

Jak rozpoznawać emocje u siebie i innych? Jak je nazywać i wyrażać?
Co robić w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych?
Jak mądrze o siebie dbać i wspierać osoby w swoim otoczeniu?


Stowarzyszenie Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa

Stowarzyszenie
Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa
ul. Posag 7 Panien 16/181
02-495 Warszawa
kontakt@psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl


© All rights reserved. Designed by Maciej Satkiewicz & Beruf

Do góry