Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: rozejrzyjsie.pl.
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa, stowarzyszenie założone i działające pod prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000860575.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl
 4. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych przez Użytkownika dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  1. prezentacja oferty lub informacji;
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: dHosting.

Logi Administratora

 1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do Google Analytics danych osobowych w związku z korzystaniem z tej usługi, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA)

Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może jednak utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przez Użytkownika przeglądarkę internetową, postępować zgodnie z instrukcjami:
  1. Edge
  2. Internet Explorer
  3. Chrome
  4. Safari
  5. Firefox
  6. Opera
 3. Urządzenia mobilne:
  1. Android
  2. Safari (iOS)
  3. Windows Phone

Dane osobowe

 1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO”) pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez Stowarzyszenie Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.
 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu i Darczyńców będą przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją statutowych celów Stowarzyszenia.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu i Darczyńców jest ich niezbędność do prowadzenia działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych (art. ust. lit. f RODO) lub w przypadku podania przez Użytkowników innych danych – wyrażona w momencie udostępnienia zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dla realizacji celów statutowych i w granicach przewidzianych prawem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe zgodnie z następującymi zasadami:
  1. dla celów prowadzenia ewidencji księgowej, archiwizacji i celu dokumentowania działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie (np. w przypadku przekazania darowizny) przetwarzane mogą być takie dane osobowe, jak:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Podane dane kontaktowe, tj. email, adres zamieszkania, nr telefonu;
   3. Numer rachunku bankowego i informacje dotyczące dokonanej wpłaty, w tym informację o kwocie wpłaconej darowizny;
 5. Osobom, których dane zostały przekazane Administratorowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  2. prawo sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. prawo żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, z uwzględnieniem wyjątków określonych w art. 17 ust. 3 RODO;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla nawiązania współpracy w ramach realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa, osobom, których dane zostały przekazane Administratorowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim UE zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 8. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, dane osobowe Użytkowników Serwisu i Darczyńców mogą być przekazywane dalszym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: doradcom Stowarzyszenia, w tym doradcom prawnym, biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, operatorom usług pocztowych i kurierskich.
Stowarzyszenie Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa

Stowarzyszenie
Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa
ul. Posag 7 Panien 16/181
02-495 Warszawa
kontakt@psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl


© All rights reserved. Designed by Maciej Satkiewicz & Beruf

Do góry