RodziceDwie płaczące kobiety wtulone w w swoje ramiona

3. Rozglądam się: Objawy kryzysu


Kryzys psychiczny to reakcja na trudną sytuację, z którą osoba nie jest w stanie sobie poradzić. Kryzys może manifestować się różnorako. Najbardziej typowe objawy można zaobserwować na kilku płaszczyznach m.in. emocjonalnej i poznawczej.

Dowiedz się, jak rozpoznać, czy Twoje dziecko doświadcza kryzysu.

Objawy emocjonalne kryzysu:

 • nasilony lęk, częste uczucie przerażenia, paniki, obawa przed utratą kontroli,
 • poczucie straty i pustki, bezradności i beznadziei, czasem również poczucie krzywdy,
 • złość, gniew — często kierowane przeciwko sobie lub innym,
 • poczucie winy, wstydu, poczucie porażki,
 • doświadczanie smutku, apatii, wahania nastrojów,
 • trudność w radzeniu sobie z przeżywanymi emocjami.

Objawy somatyczne (czyli reakcje ciała, które nie są wynikiem przebytych chorób czy urazów):

 • objawy typowe dla przeżywania stresu: pocenie się, częste oddawanie moczu, biegunki lub zaparcia, nudności, wymioty, bladość lub czerwienienie się,
 • zaburzenia rytmu pracy serca, bóle zlokalizowane w klatce piersiowej,
 • bóle głowy i brzucha oraz inne niesprecyzowane lub niezlokalizowane odczucia bólowe,
 • obniżone libido, zaburzenia miesiączkowania,
 • zmiany w zakresie apetytu oraz rytmu snu i czuwania (bezsenność, nadmierna senność),
 • wysypka na skórze niezwiązana z chorobami alergicznymi,
 • wyczerpanie fizyczne.

Objawy poznawcze (dotyczące m.in. pamięci, uwagi, myślenia):

 • koncentracja na wydarzeniach krytycznych, poczuciu straty, utrudniające obiektywne spostrzeganie sytuacji, natrętne myśli i wspomnienia dotyczące traumatycznych wydarzeń,
 • zniekształcenia dotyczące odbierania i interpretacji zdarzeń – tendencja do odbierania różnych sytuacji jako zagrażających dla osoby, nadmierna czujność, zmniejszenie lub utrata zdolności do realistycznej oceny (możliwa tendencja do spostrzegania wszędzie zagrożenia),
 • zaburzenia koncentracji uwagi i zapamiętywania,
 • trudności w logicznym myśleniu,
 • negatywna wizja przyszłości związana z poczuciem utraty poczucia bezpieczeństwa,
 • poczucie przytłoczenia, bezradności, skutkujące upośledzeniem dotychczasowej zdolności do rozwiązywania problemów,
 • trudności w podejmowaniu decyzji.

Objawy behawioralne (dotyczące zachowania):

 • trudność w pełnieniu dotychczasowych ról życiowych (ucznia, syna, przyjaciółki), wykonywania codziennych obowiązków,
 • pogorszenie wyników w szkole i spadek zaangażowania w naukę,
 • wycofywanie się z kontaktów społecznych lub nadmierne poszukiwanie obecności innych z lęku przed samotnością i uzależnianie swojego samopoczucia od innych,
 • niespójność zachowań z doświadczanymi emocjami (np. śmiech podczas pogrzebu bliskiej osoby),
 • nadmierna aktywność (ukierunkowana na redukcję przykrych emocji) lub zahamowanie (wycofanie się z dotychczasowych działań, sposobów spędzania czasu itp.) 


Kryzys nie zawsze jest widoczny! Twój niepokój powinna wzbudzić wszelka zmiana w zachowaniu Twojego dziecka (częstsze wagary, nagłe obniżenie wyników w nauce, porzucenie dotychczasowych zainteresowań).

O tym, jak odróżnić bunt typowy dla nastolatka od kryzysu przeczytasz tutaj Nastolatek w kryzysie może dystansować się zarówno od dorosłych, jak i rówieśników, przez co objawy kryzysu mogą nie być widoczne, a nastolatek nie otrzymać na czas pomocy.


Rozejrzyj się po pokoju swojego nastolatka i postaraj się dowiedzieć więcej o jej/jego aktualnych trudnościach, przeżyciach. Przeczytaj artykuł, jak rozmawiać ze swoim dzieckiem i jeśli cokolwiek Cię zaniepokoi, poszukaj profesjonalnej pomocy.Logo strony

DOŁĄCZ DO NASZEGO PROGRAMU I NAUCZ SIĘ:

Jak rozpoznawać emocje u siebie i innych? Jak je nazywać i wyrażać?
Co robić w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych?
Jak mądrze o siebie dbać i wspierać osoby w swoim otoczeniu?


Stowarzyszenie Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa

Stowarzyszenie
Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa
ul. Posag 7 Panien 16/181
02-495 Warszawa
kontakt@psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl


© All rights reserved. Designed by Maciej Satkiewicz & Beruf

Do góry