PedagodzyOsoba siedzi na łóżku w półmroku i trzyma twarz w dłoniach.

2. Rozglądam się: Czym jest kryzys psychiczny


Kryzys psychiczny to reakcja na trudną sytuację, z którą osoba nie jest w stanie sobie poradzić. Jest stanem nierównowagi o przełomowym znaczeniu – bez profesjonalnej pomocy może prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia.

Czym jest kryzys?

  • O kryzysie mówimy wtedy, gdy osoba doświadcza danego wydarzenia lub sytuacji jako czegoś trudnego do zniesienia. Kryzysem nie jest więc samo zdarzenie, ale reakcja nastolatka czy dorosłego na to, czego doświadcza. 
  • Często wiąże się z poczuciem zagrożenia ważnych wartości życiowych lub niemożności realizacji istotnych potrzeb, które prowadzą do przejściowego, okresowego zaburzenia równowagi psychicznej.
  • Jest reakcją na pojedyncze wydarzenia (m.in. zdarzenia traumatyczne, wypadek samochodowy, śmierć bliskiej osoby) lub na długo doświadczane trudności (np. doznawanie przemocy rówieśniczej, zaniedbania, niemożności realizacji swoich potrzeb).

Czym kryzys psychiczny różni się od sytuacji stresowej?

Kryzys psychiczny – w odróżnieniu od stresu – zagraża życiu(!) osoby, która go przechodzi. Ponadto wyczerpuje zasoby do radzenia sobie z aktualną sytuacją życiową.

Osoba doświadczająca kryzysu ocenia swoje dotychczasowe sposoby radzenia sobie jako nieefektywne i niewystarczające.

Stanowi zagrożenie dla nastolatka, ponieważ może prowadzić do poważnego zaburzenia równowagi psychicznej, manifestującego się m.in.:

  • agresją skierowaną na siebie i innych (włączając w to ryzyko aktów samobójczych oraz samookaleczeń),
  • wycofywaniem się z pełnionych dotychczas ról (m.in. zaprzestanie uczęszczania do szkoły, unikanie relacji rówieśniczych),
  • zaprzestaniem zajmowania się pasjami i dotychczasowymi sposobami spędzania czasu, uniemożliwiając dalszy rozwój osoby.

Statystycznie w każdej klasie w Polsce 2 na 28 uczniów może targnąć się na własne życie. Sprawdź listę objawów kryzysu psychicznego, aby nauczyć się rozpoznawać kryzys wśród uczniów z Twojej klasy i szkoły.Logo strony

DOŁĄCZ DO NASZEGO PROGRAMU I NAUCZ SIĘ:

Jak rozpoznawać emocje u siebie i innych? Jak je nazywać i wyrażać?
Co robić w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych?
Jak mądrze o siebie dbać i wspierać osoby w swoim otoczeniu?


Stowarzyszenie Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa

Stowarzyszenie
Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa
ul. Posag 7 Panien 16/181
02-495 Warszawa
kontakt@psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl


© All rights reserved. Designed by Maciej Satkiewicz & Beruf

Do góry