Dziewczynka patrzy przez dłonie ułożone w kształt obiektywu.

Rozejrzyj się – Reaguj – Wspieraj

– to hasło przewodnie projektu skierowanego do trzech grup:

1. młodych ludzi w wieku 15-19 lat,
2. ich rodziców lub opiekunów,
3. pedagogów i psychologów pracujących z młodzieżą.

Nasz projekt ma uwrażliwić nastolatków, rodziców i pedagogów na kryzysy psychiczne:

• zwiększyć UWAŻNOŚĆ na siebie i innych,
• pokazać, jak ROZPOZNAĆ kryzysy psychiczne,
• jak na nie REAGOWAĆ, jak o nich ROZMAWIAĆ,
• jak sobie z nimi RADZIĆ i jak WSPIERAĆ innych.

Pomoc zaczyna się od Twojej uwagi! ZAPOZNAJ SIĘ z projektem, OPOWIEDZ o nim w swojej szkole i PRZYŁĄCZ SIĘ!

Młodzież w wieku 15-19 lat

Rodzice nastolatków

Pedagodzy/psycholodzy/nauczyciele


Logo strony

DOŁĄCZ DO NASZEGO PROGRAMU I NAUCZ SIĘ:

Jak rozpoznawać emocje u siebie i innych? Jak je nazywać i wyrażać?
Co robić w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych?
Jak mądrze o siebie dbać i wspierać osoby w swoim otoczeniu?


Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
Stowarzyszenie Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa

Stowarzyszenie
Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa
ul. Posag 7 Panien 16/181
02-495 Warszawa
kontakt@psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl


© All rights reserved. Designed by Maciej Satkiewicz & Beruf

Do góry