Kim jesteśmy

oto MY

Jak to się stało, że jedna idea połączyła kilkuset psychologów i psychoterapeutów z różnych części Polski, zajmujących się profesjonalnym wsparciem w obszarze zdrowia psychicznego?

Być może niektórzy z Was kojarzą nas z działań, jakie podjęliśmy w marcu 2020 r. To był trudny czas. W wyniku pandemii koronawirusa zostaliśmy zamknięci w domach. I wielu z nas pozostało bez wsparcia psychologicznego.

Do oddolnej i spontanicznej inicjatywy włączyło się wówczas 300 wykwalifikowanych i niezależnych specjalistów, gotowych od ręki i bezpłatnie świadczyć pomoc dla wszystkich osób dotkniętych skutkami COVID-19. We współpracy z Polskim Towarzystwem Suicydologicznym oraz Fundacją Human Doc przeszkoliliśmy naszych specjalistów w obszarze interwencji kryzysowej, zapewniliśmy dostęp do profesjonalnej superwizji.

Efekty? Dzięki tym działaniom udzieliliśmy pomocy kilkudziesięciu tysięcy Polakom.
I nie poprzestaliśmy na tym.

Postanowiliśmy kontynuować naszą działalność i skorzystać nie tylko z dotychczasowych doświadczeń, ale również z ogromnego potencjału naszego środowiska.

W 2021 r. zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa – stworzyliśmy je po to, żeby działać na jeszcze szerszą skalę i docierać do znacznie większej grupy osób potrzebujących wsparcia.

Czym się zajmujemy?

  • wspieramy osoby doświadczające kryzysu psychicznego w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie,
  • przeciwdziałamy negatywnym skutkom psychologicznym pandemii COVID-19,
  • popularyzujemy pomoc psychologiczną,
  • integrujemy środowisko psychologów i psychoterapeutów,
  • wspieramy społeczeństwo w obliczu zmian klimatycznych.

„Rozejrzyj się” jest pierwszym naszym projektem, który realizujemy przy wsparciu zewnętrznych funduszy.

Więcej informacji o nas znajdziesz tutaj:
www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl

Zespół

Michaela Dłużniewska-Kurowska

Michaela Dłużniewska-Kurowska

Jestem psycholożką i psychoterapeutką w trakcie certyfikacji. Ukończyłam studia psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt oraz studia podyplomowe z interwencji kryzysowej i psychoonkologii na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS.
Na co dzień pracuję w gabinecie terapeutycznym, gdzie wspieram moich klientów w ich indywidualnych procesach terapeutycznych oraz pacjentów onkologicznych i ich rodziny jako psychoonkolog.

Do projektu #RozejrzyjSię dołączyłam… ze względu na to, za jak ważną uważam kwestię wspierania młodych ludzi w poszukiwaniu siebie oraz wspierania ich w kryzysowych momentach, sytuacjach czy relacjach.

Magdalena Fiejdasz

Magdalena Fiejdasz

Jestem psychoterapeutką, psycholożką, pedagożką resocjalizacji, ale także dogo- i hipoterapeutką. Mam doświadczenie kilkunastu lat pracy z młodzieżą w trudnej sytuacji życiowej, przebywającą w pieczy zastępczej, czy w placówkach MOS i MOW. Poza pracą najczęściej ładuję baterie wśród bliskich ludzi, natury i zapuszczając się w nieznane części świata.

Do projektu #RozejrzyjSię dołączyłam… aby dzięki niemu dotrzeć do jeszcze większej grupy młodych osób. Wierzę, że nasze wspólne, zespołowe doświadczenie, może przysłużyć się do wsparcia młodzieży w kryzysie, ale także posłużyć temu, aby tych kryzysów uniknąć. Myślę, że dzięki wzajemnej uważności, empatii i wspólnej wiedzy, szkoła może być miejscem, w którym każde dziecko jest zauważane i odpowiednio zaopiekowane.

Jakub Foksa

Jakub Foksa

Z wykształcenia jestem pedagogiem resocjalizacji i profilaktyki społecznej oraz psychoterapeutą. Od 2016 roku prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych. Pracuję również z parami i rodzinami z dziećmi, które doświadczają zróżnicowanych trudności czy zmagają się z sytuacjami kryzysowymi. Bardzo lubię wykonywać swoją pracę. To zawód, który niejako zmusza do nieustannego rozwoju i refleksji nad życiem. Poza pracą lubię słuchać muzyki, czytać książki, spotykać się z przyjaciółmi i spędzać czas z rodziną.

Do projektu #RozejrzyjSię dołączyłem… ponieważ w codziennej pracy psychoterapeutycznej dostrzegam, że coraz więcej osób doświadcza poczucia samotności i niezrozumienia. Można żyć z kimś w jednym domu, ale nie znać się nawzajem. Projekt ma za zadanie zachęcić do większej uważności na nasze otoczenie i tym samym być może ocalić i wspomóc zdrowie psychiczne i fizyczne niejednej osoby – w co głęboko wierzę.

Bernadeta Grobelny

Bernadeta Grobelny

Jestem trenerką rozwoju osobistego i superwizorką. Prowadzę treningi interpersonalne, treningi asertywności, warsztaty dla trenerów w Szkole Trenerów MERITUM w Katowicach. Od prawie 30. lat prowadzę warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Współpracuję z różnymi organizacjami i z ludźmi, którzy wprowadzają pozytywne zmiany w sobie i w świecie. Kontakt z tymi ludźmi właśnie, moja Rodzina, ogród i zwierzęta – dają mi energię do kolejnych działań.

Do projektu #RozejrzyjSię dołączyłam… ponieważ bliska mi jest uważność – na siebie i na drugiego człowieka. Zwłaszcza młodego. Wierzę, że wiedza i umiejętności, które projekt oferuje uczestnikom, przyczyni się do tego, że więcej osób będzie potrafiło udzielić wsparcia młodym ludziom w kryzysie.
Wierzę, że „Warto” i wiem, że „Można”.

Marcin Grudzień

Marcin Grudzień

Jestem psychoterapeutą, trenerem oraz ekspertem w procesach edukacyjnych. Kończę 4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Centrum Terapii Dialog (dawniej Mabor). Wcześniej studiowałem w Szkole Trenerów Grup Wsparcia dla Rodziców Fundacji Sto Pociech. Posiadam certyfikat trenera II stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Od wielu lat pracuję w ramach Kooperatywy Trenerskiej dla III sektora jako psychoedukator i trener z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w obszarach rozwijania umiejętności społecznych i problematyki nadużywania Internetu i nowych technologii.
Prywatnie jestem ojcem dwóch córek.

Do projektu #RozejrzyjSię dołączyłem… ponieważ wierzę, że dotyka on kluczowych tematów współczesności – umiejętności otwarcia się na drugiego człowieka, empatyzowania, rozumienia jego trudności i skutecznego wsparcia w sytuacjach trudnych. Polska edukacja bardzo potrzebuje takiego holistycznego podejścia do ucznia, jego rodziców i nauczycieli.

Katarzyna Krawczyk

Katarzyna Krawczyk

Jestem psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt (certyfikat EAGT), specjalistką w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży (Państwowy Egzamin Specjalizacyjny). Pracuję w Centrum Terapii i Psychoedukacji CeTeP w Warszawie, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz grupy rozwojowo-terapeutyczne dla młodzieży. Prowadzę również zajęcia dla uczestników Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Prywatnie lubię chodzić po górach i spędzać czas ze swoją rodziną.

Do projektu #RozejrzyjSię dołączyłam… przez chęć uwrażliwienia innych na młodego człowieka, który stojąc pomiędzy dzieciństwem a dorosłością szczególnie potrzebuje towarzyszenia i wspierania w tym trudnym procesie odkrywania samego siebie.

Małgorzata Libman-Sokołowska

Małgorzata Libman-Sokołowska

Z wykształcenia jestem psycholożką, psychoterapeutką i arteterapeutką. Uzyskałam stopień doktora nauk o zdrowiu, pogłębiając swoją wiedzę o schizofrenii. Od kilkunastu lat pracuję przede wszystkim z osobami u progu dorosłości. Staram się rozwijać w nich życzliwość wobec samych siebie i wewnętrzną wolność, która pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji. Fascynują mnie ludzie, ich historie i sposoby przeżywania świata. Jestem członkinią zarządu Stowarzyszenia Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa oraz współautorką koncepcji projektu #RozejrzyjSię.

Do projektu #RozejrzyjSię dołączyłam… ponieważ nie chcę dłużej obserwować tak częstych reakcji niechęci lub obojętności wobec młodych ludzi, którzy powoli „wypisują się z życia”. Wierzę, że dzięki naszemu programowi coraz więcej nastolatków będzie doświadczać zrozumienia i wsparcia w najbliższym otoczeniu.

Małgorzata Maj-Mierzejewska

Małgorzata Maj-Mierzejewska

Jestem psychoterapeutką humanistyczno-egzystencjalną, psycholożką i socjolożką. Odbyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w ramach Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Ukończyłam Społeczną Psychologię Kliniczną w SWPS, specjalizując się w psychologii kryzysu oraz w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i interwencjach kryzysowych. Jestem również współzałożycielką Wsparciowni – Przestrzeni Wymiany Wsparcia. Obecnie zajmuję się poradnictwem psychologicznym, psychoterapią młodzieży i osób dorosłych w ramach prywatnej praktyki. Ważnym obszarem mojej pracy terapeutycznej jest towarzyszenie osobom w żałobie suicydalnej. Wiedza o tym, jak patrzeć, aby naprawdę widzieć oraz jak wspomagać, gdy bliska osoba przeżywa kryzys, to dla mnie fundament profilaktyki zdrowia psychicznego.
Uwielbiam słowa w każdej postaci – zwłaszcza długie rozmowy i wiersze Agnieszki Osieckiej.

Do projektu #RozejrzyjSię dołączyłam… ponieważ moim marzeniem jest, aby zasady mądrego wsparcia były zinternalizowane przez każdego ucznia, nauczyciela oraz rodzica na równi z tabliczką mnożenia.

Katarzyna Pigulska

Katarzyna Pigulska

Z wykształcenia jestem pedagożką, psycholożką oraz psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w prywatnym gabinecie z dorosłymi oraz z młodymi osobami, które dopiero wchodzą w dorosłe życie. Jestem członkiem Stowarzyszenia Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa, gdzie uczestniczę w ważnych projektach z zakresu promocji zdrowia psychicznego.

Do projektu #RozejrzyjSię dołączyłam… ponieważ wierzę, że w dzisiejszych czasach można zapobiec wielu kryzysom, gdybyśmy w mniejszym stopniu koncentrowali się na gromadzeniu rzeczy, a w większym stopniu na uważnym przyglądaniu się na ludziom wokół nas. To od nas dorosłych zależy, czy nauczymy młodsze pokolenia ignorowania czy reagowania, gdy ktoś obok cierpi, unieważniania czy empatyzowania z innymi.

Krystian Rubacha

Krystian Rubacha

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, rekomendowanym trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pełnię funkcję Prezesa Stowarzyszenia Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa. Jestem również współautorem projektu #RozejrzyjSię.
Prywatnie ojcem, muzykiem i entuzjastą podróży rowerowych.

Do projektu #RozejrzyjSię dołączyłem… ponieważ jest on spełnieniem moich marzeń o wzmacnianiu społecznej empatii. Jest drogą do budowy społeczeństwa, w którym uważność na drugiego człowieka stanowi wartość.

Krystian Rubacha

Maciej Satkiewicz

Z wykształcenia matematyk i logik, zawodowo programista oraz ekspert AI. Mam duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji, stron internetowych, jak również systemów sztucznej inteligencji. Prowadzę badania podstawowe z zakresu uczenia maszynowego.
Jestem też Prezesem Fundacji 314, która działa na rzecz budowy inkluzywnego społeczeństwa.
Hobbystycznie poeta, filozof, włóczykij i zapalony rolkarz.

Do projektu #RozejrzyjSię dołączyłem… ponieważ inwestuję swój czas i umiejętności w dobre projekty. Chciałbym żyć w społeczeństwie, w którym podstawową wartością jest empatia i uważność.


Logo strony

DOŁĄCZ DO NASZEGO PROGRAMU I NAUCZ SIĘ:

Jak rozpoznawać emocje u siebie i innych? Jak je nazywać i wyrażać?
Co robić w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych?
Jak mądrze o siebie dbać i wspierać osoby w swoim otoczeniu?


Stowarzyszenie Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa

Stowarzyszenie
Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa
ul. Posag 7 Panien 16/181
02-495 Warszawa
kontakt@psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl


© All rights reserved. Designed by Maciej Satkiewicz & Beruf

Do góry